Porissa järjestetään EU-vaalikeskusteluja

SKP Satakunta ja Demokraattinen sivistysliitto järjestävät kolme EU-aiheista paneelikeskustelutilaisuutta Porin Petra’s Cafessa.

Ensimmäinen paneelikeskustelu pidetään keskiviikkona 8.5. klo 18-20 teemalla työ, toimeentulo ja ay-liike. Toinen järjestetään keskiviikkona 15.5. klo 17-19 teemalla ympäristökriisi ja markkinatalous. Kolmas tilaisuus pidetään 22.5. klo 18-20 aiheena militarismi ja rauhanpolitiikka.

Aiheista keskustellaan tilaisuuksissa EU:n näkökulmasta eli mikä on unionin rooli, tehtävä ja politiikka aiheiden suhteen. Kussakin tilaisuudessa on panelisteja eri poliittisista puolueista ja kansalaisjärjestöistä.

Ilmoita tulosi tai kiinnostuksesi tilaisuuksiin sekä lue ajankohtaiset päivitykset Facebook-tapahtumasivujen kautta!

EU-vaalitaisto käyntiin – SKP täydellä listalla kohti työväen Eurooppaa

 

Suomen kommunistinen puolue osallistuu tuleviin EU-vaaleihin tunnuksella “Kansainvälisen Euroopan puolesta – irti EU:sta ja nationalismista”. Sanoudumme selkeästi irti EU:n kuripolitiikasta, imperialismin tukemisesta ja epädemokraattisista rakenteista. Olemme vahva EU-kriittinen vasemmistolainen vaihtoehto. Tavoitteenamme on Suomen ero nykymuotoisesta EU:sta ja eurosta sekä kansojen väliseen yhteistyöhön, oikeudenmukaisuuteen ja solidaarisuuteen pohjautuvan yhteisön rakentaminen, joka taistelee rahavaltaa vastaan ja priorisoi ihmisten ja ympäristön edun ensisijaiseksi.

Satakunnasta SKP:n listalta EU-vaaleihin osallistuu Ilpo Kyllönen ja Jiri Mäntysalo. Tutustu ehdokkaisiin ja SKP:n vaaliohjelmaan täällä.

Kansainvälisen Euroopan puolesta – irti EU:sta ja nationalismista

Nyt on Euroopan aika ottaa askel vasemmalle – uusliberalismia, EU-sopimuksia, suuryhtiöiden valtaa ja kapitalismia vastaan. Se on välttämätöntä yhä eriarvoisemman, vaarallisemman ja tuhoisamman kehityksen suunnan muuttamiseksi. EU:n suunta on toinen: suuren rahan hallitsemat markkinat ja kapitalismi, joka toimii harvojen hyväksi ja ilman yritysten yhteiskuntavastuuta.

Suomen kommunistinen puolue tuo Euroopan unionin parlamentin vaaleihin EU:n vastaisen ja toisenlaista Eurooppaa rakentavan, työväenluokan ja vähävaraisten etuja puolustavan vaihtoehdon. Olemme osa Euroopan vasemmistoa ja maailman kansainvälistä kommunistista liikettä, joka haluaa parempaa Eurooppaa ja maailmaa, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ahneudelle ja riistolle.

Euroopan unionia on markkinoitu rauhan ja sopusoinnun hankkeena. Todellisuudessa unioni on imperialistinen rakenne, kapitalistien luokkataistelukoneisto, joka edistää suurten yhtiöiden etuja niiden pyrkiessä kasvamaan ja maksimoimaan voittonsa. Sen tavoitteena on yhdistää suuryritysten ja jäsenvaltioiden voimat tiiviiksi poliittiseksi liitoksi, talous- ja rahaunioniksi sekä yhteiseksi turvallisuus- ja sotilaspolitiikaksi.

EU:n tukee ylikansallisen suurpääoman valta-asemia ja voitontavoittelua alentamalla työvoimakustannuksia ja sosiaalisia menoja, heikentämällä ay-liikettä ja työehtosopimuksia, purkamalla ja estämällä kansallista sääntelyä ja verotusta, kiihdyttämällä monopolisoitumista sekä alistamalla kehittyviä maita.

EU-sopimukset eivät ole tuoneet luvattuja hyötyjä. Päinvastoin, ne estävät ratkomasta ongelmia ihmisten tarpeista lähtien. EU:n perus- ja muut arvot ja EU:n arvopolitiikka ovat lisänneet eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Tarvitaan perusteitaan myöten toisenlaisen Euroopan rakentamista. Se edellyttää irtaantumista nykyisten EU-sopimusten kahleista.

Kokemukset muun muassa Kreikasta ja Britanniasta osoittavat, että EU:n talouskurista ja EU-sopimuksista irtaantuminen ei ole helppoa. Pienessä piirissä tehtävät ratkaisut voivat pahimmillaan johtaa pankkien ja yhtiöiden vallan vahvistumiseen entisestään.

Jotta irtaantuminen nykymuotoisesta EU:sta voi toteutua suunnitelmallisesti ja kansan enemmistön etujen mukaisesti, tarvitaan laajaa kansalaistoimintaa, EU-politiikan vaihtoehdottomuuden murtamista, pankkien ja rahoitusmarkkinoiden vallan rajoittamista sekä kansainvälistä yhteistyötä. Kyse ei ole kaikkien suhteiden katkaisemisesta ja siksi on selvitettävä konkreettisesti kaupan ja muiden alojen osalta, millaista yhteistyötä jatkossa tarvitaan.

EU:n suurimpia valuvikoja on talous- ja rahaliitto EMU, joka ei ota huomioon eri maiden kehityksen eroja eikä sosiaalisesti oikeudenmukaisen kehityksen vaatimuksia. Yksi askel Suomen ”Fixit”-mallissa voisi olla irtaantuminen EMU:sta ja sopiminen valuuttayhteistyöstä pohjoismaiden kanssa. Samalla olisi tärkeä vahvistaa työntekijöiden asemaa ja sosiaalisia perusoikeuksia. Toinen Suomen itsenäisyyden kannalta tärkeä ratkaisu on irtaantuminen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisestä.

Kyse ei ole vain EU-sopimuksista vaan myös niistä suurpääoman taloudellisista ja poliittista eduista, jotka rakentuvat monella tavalla EU:n politiikkaan ja rakenteisiin. Näiden poliittisten ja valtasuhteiden murtaminen ratkaistaan taistelussa, jossa tarvitaan laajaa vasemmistolaisten ja edistyksellisten puolueiden ja liikkeiden yhteistyötä.

Toisenlainen Eurooppa voi perustua vain itsenäisten kansojen vapaaehtoiselle yhteistyölle. Yhteistyö Euroopan maiden kesken ympäristökysymyksissä, ihmisarvoisten työelämän minimiehtojen aikaansaamiseksi ja epäterveen kilpailun sekä rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi on välttämätöntä. Tärkeää on myös kehittää eurooppalaista yhteistyötä laajentaen sitä suhteissa Venäjään ja muihin itäisen Euroopan maihin. Haluamme Eurooppaa, joka ei rakenna muureja vaan kansainvälistä solidaarisuutta.

Lue koko vaaliohjelma täältä.

SKP Satakunta osallistuu EU-aiheiseen #VaadiFaktat-tilaisuuteen

SKP Satakunnan tovereita, mm. piirimme EU-vaaliehdokas Jiri Mäntysalo, osallistuu ensi viikon tiistaina #VaadiFaktat-tilaisuuteen Porin Puuvillan kauppakeskuksessa klo 17-19. Tilaisuuden järjestää Eurooppalainen Suomi ry, Opiskelijakunta SAMMAKKO sekä Eurooppanuoret.

Tilaisuuden tavoitteena on saada suomalaiset ja erityisesti nuoret äänestämään EU-vaaleissa. Tilaisuuden avulla halutaan järjestäjien mukaan “edistää faktoihin pohjautuvaa päätöksentekoa, vastustaa disinformaatiovaikuttamista ja korjata poliitikkojen ja median virheellisiä väitteitä”.

Me kommunistit vastustamme nykymuotoista Euroopan unionia, joka on onnistunut ajamaan vain suurpääoman, suuryhtiöiden sekä pankkien etua ihmisten ja ympäristön edun sijaan. EU on rakenteiltaan ja politiikaltaan rahavallan ja uusliberalismin perikuva, ja siksi SKP:n tavoitteena on erota EU:sta ja siirtyä kansainväliseen ja solidaariseen yhteistyöpolitiikkaan. Vasemmistolaista EU-kritiikkiä on nostettava vahvasti esille ja näytettävä sen toimivan vastavoimana nationalistiselle äärioikeiston EU-kritiikille.

Myös #VaadiFaktat-tilaisuudessa kaivataan varmasti näkökantaa siitä, kuinka nykyiselle Euroopan unionille on mahdollista esittää vaihtoehtoja ihmisoikeuksia kunnioittavan, kansainvälisen Euroopan puolesta.

Pohjois-Satakunnan käynti siirtyy

Huominen Pohjois-Satakunnan kiertuereissu joudutaan valitettavasti perumaan ja siirtämään kahdella viikolla eteenpäin. Eli uuden suunnitelman mukaan kurvaamme Kankaanpään, Karvian ja Honkajoen seutumille lauantaina 30.3.

Sen sijaan meidät löytää huomenna Porin Eetuaukiolta klo 10 alkaen. Myynnissä Tiedonantajaa sekä mahdollisuus allekirjoittaa Näpit irti lakko-oikeudesta -adressi. Tule poikkeamaan, jos Porin nurkilla liikut!

Alla päivitetty kiertueaikataulu

Tutustu ehdokkaisiimme sivuillamme ja somessa!

Vaalisivumme on avattu tänään.  Eduskuntavaalit 2019 -osiosta voit lukea keskeisimmistä vaaliteemoistamme sekä tietoa meidän ehdokkaistamme. Jokaisesta eduskuntavaaliehdokkaastamme on nähtävillä esittelysivu, josta pääset lukemaan ehdokkaidemme ajatuksia asioista, joihin he haluavat erityisesti pureutua eduskunnassa. Esittelysivuilta näet myös ehdokkaiden some-kanavat.

Ehdokkaidemme esittelyt löytyy seuraavista linkeistä:

Ilkka Aho, Rauma
Kristina Kumlander, Noormarkku
Ilpo Kyllönen, Pori
Pekka Lundgren, Pori
Jiri Mäntysalo, Pori

Muutos vaalikiertueen aikatauluun

Teemme pienen muutoksen vaalikiertueen aikatauluun. Seuraavien lauantai-päivien kierrokset aloitetaan klo 9 sijaan tuntia myöhemmin klo 10. Tämä on koettu tarpeelliseksi aikataulumuutokseksi, jotta pääsemme käymään paikallisten asukkaiden kanssa enemmän keskusteluja sekä olemme liikkeellä ihmisille itselleen hieman sopivampaan aikaan.

Aiemmin ilmoitetut kiertuepaikat ja päivämäärät pysyvät muutoin ennallaan.