Kunnissa tarvitaan uusia voimia – tervetuloa SKP:n kuntavaaliehdokkaaksi!

59 Shares

Tule SKP:n kuntavaaliehdokkaaksi - kuntavaalit järjestetään keväällä 2021.

Kunnallisvaalit käydään keväällä 2021. Suomen kommunistinen puolue ja SKP:n Satakunnan piirijärjestö on valmistautumassa vaaleihin ja tässä kohtaa jokaisen kuntalaisen, joka tuntee vähänkin kipinää kunnissa vaikuttamiseen, kannattaa pohtia omaa ehdokkuutta ja ottaa rohkeasti yhteyttä! Kuntavaaleja ei turhaan sanota tärkeimmiksi valtiollisiksi vaaleiksi, sillä edelleen kuntien järjestämisvastuulla on tärkeitä yhteisiä palveluja kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, nuorisotyö sekä kulttuuri- ja kirjastotoimi.

SKP haluaa toimia myös kunnissa ihmisten ja ympäristön parhaaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että julkiset lähipalvelut tulee turvata, julkisista tiloista ja infrasta on huolehdittava sekä asukkaille on annettava enemmän vaikutusvaltaa itseä koskeviin asioihin esimerkiksi osallistuvan demokratian ja budjetoinnin avulla.

SKP haluaa toimia myös kunnissa ihmisten ja ympäristön parhaaksi.

Palvelujen resurssoinnin tulee olla riittävää ja henkilöstön hyvinvoinnista tulee välittää. Kunnissa on mahdollista työllistää useampia julkiselle sektorille muun muassa lyhentämällä työaikaa 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Lähiluontoa ja viheralueita ei saa vaarantaa liiallisella rakentamisella ja kuntien on otettava ympäristönäkökulma nykyistä paremmin huomioon kaikessa toiminnassaan.

Luotamme itse asukkaiden kykyyn ottaa kantaa ja esittää kunnassa tarvittavia muutoksia. Valta tulee kuulua ihmisille eikä pelkille johto- ja luottamustehtävissä istuville. Siksi myös vaalilistallamme on paikat auki vahvan vasemmistolaisen suunnan puolesta kunnissa toimiville tekijöille!

Ilmoita kiinnostuksestasi SKP:n listalle täällä.