Kunnissa tarvitaan uusia voimia – tervetuloa SKP:n kuntavaaliehdokkaaksi!

Tule SKP:n kuntavaaliehdokkaaksi - kuntavaalit järjestetään keväällä 2021.

Kunnallisvaalit käydään keväällä 2021. Suomen kommunistinen puolue ja SKP:n Satakunnan piirijärjestö on valmistautumassa vaaleihin ja tässä kohtaa jokaisen kuntalaisen, joka tuntee vähänkin kipinää kunnissa vaikuttamiseen, kannattaa pohtia omaa ehdokkuutta ja ottaa rohkeasti yhteyttä! Kuntavaaleja ei turhaan sanota tärkeimmiksi valtiollisiksi vaaleiksi, sillä edelleen kuntien järjestämisvastuulla on tärkeitä yhteisiä palveluja kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, nuorisotyö sekä kulttuuri- ja kirjastotoimi.

SKP haluaa toimia myös kunnissa ihmisten ja ympäristön parhaaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että julkiset lähipalvelut tulee turvata, julkisista tiloista ja infrasta on huolehdittava sekä asukkaille on annettava enemmän vaikutusvaltaa itseä koskeviin asioihin esimerkiksi osallistuvan demokratian ja budjetoinnin avulla.

SKP haluaa toimia myös kunnissa ihmisten ja ympäristön parhaaksi.

Palvelujen resurssoinnin tulee olla riittävää ja henkilöstön hyvinvoinnista tulee välittää. Kunnissa on mahdollista työllistää useampia julkiselle sektorille muun muassa lyhentämällä työaikaa 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Lähiluontoa ja viheralueita ei saa vaarantaa liiallisella rakentamisella ja kuntien on otettava ympäristönäkökulma nykyistä paremmin huomioon kaikessa toiminnassaan.

Luotamme itse asukkaiden kykyyn ottaa kantaa ja esittää kunnassa tarvittavia muutoksia. Valta tulee kuulua ihmisille eikä pelkille johto- ja luottamustehtävissä istuville. Siksi myös vaalilistallamme on paikat auki vahvan vasemmistolaisen suunnan puolesta kunnissa toimiville tekijöille!

Ilmoita kiinnostuksestasi SKP:n listalle täällä.

SKP Satakunta Porin ilmastolakossa 13.3. – osallistu sinäkin!

Satakunnan Vasemmistonuoret on kutsunut satakuntalaisia poliittisia paikallisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita tukemaan ja osallistumaan perjantaina 13.3. järjestettävään ilmastolakko-tapahtumaan Porissa. SKP Satakunta on ehdottomasti mukana yhteistyössä tärkeiden asioiden puolesta, kuten ympäristö- ja ilmastokriisin vastaisessa toiminnassa, jota ilmastolakko myös edustaa.

SKP Satakunnan lisäksi tapahtumaa tukemassa on tällä hetkellä myös Porin seudun vihreät (2.3. mennessä). Kutsumme mukaan tukemaan ja osallistumaan ilmastolakkoon ympäristötoimijoita niin yhdistys- kuin yksilötasolla. Ympäristön ja ilmaston vakavan tilanteen esiin tuomiseen ja yhteiseen toimintaan kannustamiseen vaaditaan julkista, näkyvää ja vaikuttavaa toimimista.

Jaamme huolen ympäristön tilanteesta ja toimimme ympäristökriisistä ulospääsyn saavuttamiseksi. Pyrkimyksenämme on irtiotto jatkuvaan voitontavoitteluun ja uuden materian tuottamiseen perustuvasta kapitalismista sekä siirtyminen sosialistiseen ja ekologisesti kestävään talouteen ja yhteiskuntaan.

Linkki Porin ilmastolakon Facebook-tapahtumasivulle.

Kommunistinuoret tapaa Anniksella 22.2.

Porissa Kommunistinuoret ry järjestää yhdessä DSL:n opintokeskuksen kanssa paikallisen miitin Kulttuuritalo Anniksella (Annankatu 6) lauantaina 22.2. klo 16-18. Miitissä on mahdollisuus tavata muita kommunistisia sekä sosialismista ja kommunismista kiinnostuneita nuoria.

Laita miitin ajankohta ylös ja vinkkaa muillekin nuorille!

Linkki Facebook-tapahtumasivulle.

 

Tiedonantaja-kerho nostaa työväenlehden entistä paremmin luokkataistelun työvälineeksi

SKP Satakunnan ja DSL:n opintokeskuksen Tiedonantaja-kerho aloittaa tänään keskiviikkona 5.2. ensimmäisellä tapaamisella piiritoimistolla klo 18.

Kerhon tarkoituksena on lähestyä viimeisimmän Tiedonantaja-numeron teemoja sekä käsitellä niitä artikkelikohtaisesti analyysien ja keskustelujen kautta. Kollektiivisen ajattelun myötä Tiedonantajasta on mahdollista saada kaikki hyöty irti paikallisen luokkataistelun ja kampanjoinnin kannalta. Osana tätä on myös tarkoitus ryhtyä tuottamaan Tiedonantajaan sisältöä paikallisista aiheista kerhon osallistujien toimesta.

Maaliskuun Tiedonantaja-kerhon tapaaminen on vuorossa torstaina 5.3., niin ikään klo 18 alkaen piiritoimistolla.

Tervetuloa!