Tiedonantaja-kerho nostaa työväenlehden entistä paremmin luokkataistelun työvälineeksi

SKP Satakunnan ja DSL:n opintokeskuksen Tiedonantaja-kerho aloittaa tänään keskiviikkona 5.2. ensimmäisellä tapaamisella piiritoimistolla klo 18.

Kerhon tarkoituksena on lähestyä viimeisimmän Tiedonantaja-numeron teemoja sekä käsitellä niitä artikkelikohtaisesti analyysien ja keskustelujen kautta. Kollektiivisen ajattelun myötä Tiedonantajasta on mahdollista saada kaikki hyöty irti paikallisen luokkataistelun ja kampanjoinnin kannalta. Osana tätä on myös tarkoitus ryhtyä tuottamaan Tiedonantajaan sisältöä paikallisista aiheista kerhon osallistujien toimesta.

Maaliskuun Tiedonantaja-kerhon tapaaminen on vuorossa torstaina 5.3., niin ikään klo 18 alkaen piiritoimistolla.

Tervetuloa!

SKP:n kannattajakorttikeräys käyntiin Satakunnassa

Prosessi Suomen kommunistisen puolueen nostamiseksi takaisin puoluerekisteriin aloitetaan Satakunnan alueella marraskuun aikana. Työvaliokunta päätti keskiviikkona 13.11. neljästä ajankohdasta, jolloin piirimme tovereita on keräämässä Porissa nimiä kannattajakortteihin sekä valmiina juttelemaan ja keskustelemaan.

Lisää ajankohtia myös muualle Satakuntaan on tulossa vielä loppuvuonna ja etenkin ensi vuoden puolella.

SKP:n kannattajakortti on myös mahdollista ladata PDF:nä ja tulostaa A4-koossa näiden sivujen oikean reunan palstalta.

Opintokerhon ensimmäisen tapaamisen katsaus 31.10.

Filosofia sekä marxismin synty ja kehitys

SKP:n Satakunnan seudun piirin syyskauden ensimmäinen opintokerho polkaistiin liikkeelle kiinnostavin aihein. Keskustelujen ja puntarointien kohteena olivat nimittäin filosofia, dialektinen materialismi sekä marxismin synty ja kehitys.

Dialektisen materialismin osalta keskityttiin lähinnä dialektiikan lakeihin ja kategorioihin, eli yleiskäsitteisiin, logiikkaan, tietoteoriaan sekä dialektiikan syntyvaiheisiin ja kehityskulkuihin. Niiden suhteen liikkeelle lähdettiin aina antiikin Kreikan luonnonfilosofien pohdinnoista, kuten Herakleitoksen tunnetusta dialektisesta toteamuksesta: “Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan”, päätyen Hegelin kautta Marxiin, Engelsiin ja Leniniin.

Dialektiikan laeista ja käsitteistä keskusteltiin pitkään ja hartaasti. Varsinkin vastakohtien ykseyden ja taistelun lain sekä ristiriidan käsitteen ilmenemisistä ja vaikutuksista luokkataistelun eri muodoissa. Sitä pahoiteltiin, ettei marxilaisesta filosofiasta ole saatavilla ajanmukaista ja kattavaa oppikirjaa. Vaikka Progressin julkaisemista alan opuksista jotkut ovat edelleen suhteellisen päteviä.

Dialektiikan lainomaisuuksien pohjalta tarkasteltiin myös tämän päivän imperialistisia maita ja keskittymiä, kuten USA:ta, Kiinaa ja EU:ta. Esim. niiden kansainvälisissä hankkeissa todettiin etenkin taloudellisten, poliittisten, ideologisten ja sotilaallistenkin tavoitteiden kietoutuvan entistä enemmän yhteen.

Varsinkin Kiina on ahkerasti kuoruttanut imperialismiaan muun muassa tarkoitushakuisilla filosofisilla puheilla, kuten konfutselaisuuteen perustuvalla tokaisulla: “… maailman rakentumisesta Kiinan ympärille.” Myös Kiinan yhteiskuntajärjestystä suitsutetaan ideologisilla fraaseilla, kuten: “sosialismista kiinalaisin erityispiirtein”. Kiinan historian ja yhteiskunnallisen kehityksen dialektinen tarkastelu vaikuttaa tosin kumoavan fraaseja ja paljastavan Kiinan yhteiskunta- ja talousmallissa valtiokapitalismia sekä totalitarismia.

Marxismilla sosialismiin

Vaikka marxismin syntyä ja kehitystä ei ehditty paljoakaan käsittelemään, painotettiin aihepiirin kysymyksiin ja teemoihin palattavan seuraavilla kerroilla, toki eri kulmista. Sitä myös keskustelussa korostettiin, että marxismin kehittyminen saksalaisesta filosofiasta, ranskalaisesta sosialismista ja englantilaisesta taloustieteestä tieteelliseksi maailmankatsomukseksi oli etenkin historiallisesti ja loogisesti tarkastellen lainmukainen prosessi.

Joku opparilaisista totesikin osuvasti marxismin antavan ihmiskunnan valtaenemmistölle, työväenluokalle liittolaisineen, avaimet toteuttaa historiallisen tehtävänsä: kumota kapitalismi sekä rakentaa kaikenlaisesta riistosta ja sorrosta vapaa sosialistinen ja kommunistinen yhteiskunta.

 

*****

Piirijärjestömme opintokerho käsittelee vuoden 2019 syyskaudella marxilaisuutta luokkataistelun näkökulmasta. Marxilaista ajattelua lähestytään loppuvuonna pidettävissä tapaamisissa etenkin filosofian, valtion, yhteiskuntaluokkien ja kansantaloustieteen aihepiireistä. Kokoamme verkkosivuillemme opintokerhon tapaamisista laadittuja katsauksia ja analyyseja, joita tullaan julkaisemaan myöhemmin myös Demokraattisen sivistysliiton opintomateriaalipankissa.

Opparin tämän kauden tunnisteena toimii #EespäinMarx, joka kuvastaa marxilaisittain oivallisesti uuden oppimisen ja tiedon jakamisen tarvetta työssä uuden tulevaisuuden sosialistisen ja kommunistisen yhteiskunnan rakentamisen eteen.

Tutustu teksteihin ja tule itsekin mukaan oppariin!

Lähde mukaan Tiedonantaja-festivaalille!

Lauantaina 26.10. Jyväskylän Sepänkeskuksessa käydään moniäänistä ja monipuolista keskustelua lukuisista kiinnostavista aiheista, kun joka toinen vuosi järjestettävä Tiedonantaja-festivaali on vuorossa jälleen, tällä kertaa työväenlehden 50-vuotisjuhlavuonna. Ohjelmistossa on keskusteluja muun muassa ympäristönsuojelusta, terveydenhuollosta, Kuuban tilanteesta, päihdepolitiikasta, työttömyydestä ja ay-liikkeestä – muutamia aiheita mainitakseen.

Päivän mittaan luvassa on myös useita työpajoja, mukaan lukien Kommunistinuorten järjestämä nuorisotapaaminen, jossa ideoidaan tulevaisuuden kommunistista nuorisotoimintaa sekä sosialismi-työpaja, jossa pohditaan, millaista suomalaisesta yhteiskunnasta käsin ponnistava sosialismi olisi.

Lauantai-iltana vietetään vielä tunnelmallista ja vauhdikasta iltajuhlaa Ravintola Ilokivessä. Liput normaalihintaan 10 €, vähävaraisille ja opiskelijoille 5 €.

Myös Satakunnasta ollaan lähdössä festareille jo useamman toverin voimin. Lähde sinäkin mukaan vasemmistolaisen, edistyksellisen ja antikapitalistisen yhteistyön ja -rintaman pariin!

Festivaaliohjelmaan voit tutustua kokonaisuudessaan Tiedonantajan sivuilla tai festivaalin Facebook-sivulla.

Tiedonantaja-festivaalin A3-juliste.pdf