Kansainvälisen Euroopan puolesta – irti EU:sta ja nationalismista

Nyt on Euroopan aika ottaa askel vasemmalle – uusliberalismia, EU-sopimuksia, suuryhtiöiden valtaa ja kapitalismia vastaan. Se on välttämätöntä yhä eriarvoisemman, vaarallisemman ja tuhoisamman kehityksen suunnan muuttamiseksi. EU:n suunta on toinen: suuren rahan hallitsemat markkinat ja kapitalismi, joka toimii harvojen hyväksi ja ilman yritysten yhteiskuntavastuuta.

Suomen kommunistinen puolue tuo Euroopan unionin parlamentin vaaleihin EU:n vastaisen ja toisenlaista Eurooppaa rakentavan, työväenluokan ja vähävaraisten etuja puolustavan vaihtoehdon. Olemme osa Euroopan vasemmistoa ja maailman kansainvälistä kommunistista liikettä, joka haluaa parempaa Eurooppaa ja maailmaa, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ahneudelle ja riistolle.

Euroopan unionia on markkinoitu rauhan ja sopusoinnun hankkeena. Todellisuudessa unioni on imperialistinen rakenne, kapitalistien luokkataistelukoneisto, joka edistää suurten yhtiöiden etuja niiden pyrkiessä kasvamaan ja maksimoimaan voittonsa. Sen tavoitteena on yhdistää suuryritysten ja jäsenvaltioiden voimat tiiviiksi poliittiseksi liitoksi, talous- ja rahaunioniksi sekä yhteiseksi turvallisuus- ja sotilaspolitiikaksi.

EU:n tukee ylikansallisen suurpääoman valta-asemia ja voitontavoittelua alentamalla työvoimakustannuksia ja sosiaalisia menoja, heikentämällä ay-liikettä ja työehtosopimuksia, purkamalla ja estämällä kansallista sääntelyä ja verotusta, kiihdyttämällä monopolisoitumista sekä alistamalla kehittyviä maita.

EU-sopimukset eivät ole tuoneet luvattuja hyötyjä. Päinvastoin, ne estävät ratkomasta ongelmia ihmisten tarpeista lähtien. EU:n perus- ja muut arvot ja EU:n arvopolitiikka ovat lisänneet eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Tarvitaan perusteitaan myöten toisenlaisen Euroopan rakentamista. Se edellyttää irtaantumista nykyisten EU-sopimusten kahleista.

Kokemukset muun muassa Kreikasta ja Britanniasta osoittavat, että EU:n talouskurista ja EU-sopimuksista irtaantuminen ei ole helppoa. Pienessä piirissä tehtävät ratkaisut voivat pahimmillaan johtaa pankkien ja yhtiöiden vallan vahvistumiseen entisestään.

Jotta irtaantuminen nykymuotoisesta EU:sta voi toteutua suunnitelmallisesti ja kansan enemmistön etujen mukaisesti, tarvitaan laajaa kansalaistoimintaa, EU-politiikan vaihtoehdottomuuden murtamista, pankkien ja rahoitusmarkkinoiden vallan rajoittamista sekä kansainvälistä yhteistyötä. Kyse ei ole kaikkien suhteiden katkaisemisesta ja siksi on selvitettävä konkreettisesti kaupan ja muiden alojen osalta, millaista yhteistyötä jatkossa tarvitaan.

EU:n suurimpia valuvikoja on talous- ja rahaliitto EMU, joka ei ota huomioon eri maiden kehityksen eroja eikä sosiaalisesti oikeudenmukaisen kehityksen vaatimuksia. Yksi askel Suomen ”Fixit”-mallissa voisi olla irtaantuminen EMU:sta ja sopiminen valuuttayhteistyöstä pohjoismaiden kanssa. Samalla olisi tärkeä vahvistaa työntekijöiden asemaa ja sosiaalisia perusoikeuksia. Toinen Suomen itsenäisyyden kannalta tärkeä ratkaisu on irtaantuminen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisestä.

Kyse ei ole vain EU-sopimuksista vaan myös niistä suurpääoman taloudellisista ja poliittista eduista, jotka rakentuvat monella tavalla EU:n politiikkaan ja rakenteisiin. Näiden poliittisten ja valtasuhteiden murtaminen ratkaistaan taistelussa, jossa tarvitaan laajaa vasemmistolaisten ja edistyksellisten puolueiden ja liikkeiden yhteistyötä.

Toisenlainen Eurooppa voi perustua vain itsenäisten kansojen vapaaehtoiselle yhteistyölle. Yhteistyö Euroopan maiden kesken ympäristökysymyksissä, ihmisarvoisten työelämän minimiehtojen aikaansaamiseksi ja epäterveen kilpailun sekä rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi on välttämätöntä. Tärkeää on myös kehittää eurooppalaista yhteistyötä laajentaen sitä suhteissa Venäjään ja muihin itäisen Euroopan maihin. Haluamme Eurooppaa, joka ei rakenna muureja vaan kansainvälistä solidaarisuutta.

Lue koko vaaliohjelma täältä.